Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Avtorske pravice

Print page

Avtorske pravice

Splošni pogoji uporabe za spletno stran

Podjetje Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Nemčija (v nadaljnem besedilu: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), nudi v uporabo naslednjo spletno stran si3a.mitsubishielectric.com (v nadaljnem besedilu: „spletna stran”). Spletna stran se nanaša na podjetje Mitsubishi Factory Automation (poimenovano tudi „Mitsubishi Automation” ali „FA”) za območja Evrope, Srednjega Vzhoda in Afrike (v nadaljnem besedilu: „ESVA”). Spletna stran Vam nudi določene ponudbe in vsebine (v nadaljnem besedilu: „vsebina“ ali „ponudba“). Ob uporabi spletne strani soglašate z veljavnostjo Splošnih pogojev uporabe spletne strani (v nadaljnem besedilu: „SPU”). Prosimo, da upoštevate posebne pogoje, ki veljajo za določene vsebine in pogoje, ki veljajo glede zaščite podatkov.

1.

Uporaba teh SPU

Za uporabo spletne strani s strani uporabnikov veljajo izključno samo ti SPU. Ne soglašamo z nikakršnimi drugimi pogoji uporabe.

2.

Storitve Mitsubishi Electric Factory Automation Europe»

Pri spletni strani gre za prostovoljno in brezplačno ponudbo podjetja Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nudi uporabniku po lastni presoji različne vsebine. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ima pravico, da vsebine spletne strani kadarkoli spremeni (jih omeji ali zamenja) ali da določene vsebine ali celotno spletno stran (tudi začasno) brez predhodnega obvestila in navedbe razloga za posameznika ali za vse uporabnike odstrani. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe sme uporabiti tretje osebe ali usluge tretjih oseb z namenom, da na ta način nudi svoje usluge preko spletne strani.

Spletna stran lahko vsebuje nadpovezave k vsebini spletnih strani tretjih oseb. Nimamo pa nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, ki se jo lahko preko takšnih nadpovezav prikliče. Vsebine spletnih strani tretjih oseb niso sestavni del ponudbe podjetja Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Uporaba spletne strani in vsebine, uporabniške pravice

Uporaba spletne strani je dovoljena izključno samo za zakonita dejanja. Uporabnik vsebin ne sme uporabljati na takšen način, ki bi lahko pri podjetju Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ali pri s podjetjem Mitsubishi Electric Factory Automation Europe povezanimi podjetji (takšna podjetja v nadaljnem besedilu: „povezana podjetja“) povzročilo škodo v skladu s členi 15 in sledečimi Zakona o javnih delniških družbah. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nudi uporabniku ne-izključno, neprenosljivo pravico za osebno uporabo vsebin, ki so omejene na interno poslovno uporabo v povezavi z (s potencialnimi) nakupi pri povezanih podjetjih. Uporabnik ne sme vsebine spletnih strani niti razmnoževati, niti prirejati, razen v kolikor je to potrebno za pogodbeno predvideno uporabo vsebin. Uporabnik vsebin ne sme popularizirati, ne sme omogočiti njihove javne objave, ne sme jih prodajati, dajati v lizing ali v najem. Uporabniške pravice, ki uporabniku niso bile izrecno dodeljene, ostajajo izključno samo v lasti Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Uporabnik mora Mitsubishi Electric Factory Automation Europe in/ali povezana podjetja izvzeti od vse škode, ki jo Mitsubishi Electric Factory Automation Europe in/ali povezana podjetja utrpijo s tem, da je to spletno stran in/ali njeno vsebino uporabljal ob neupoštevanju SPU.

4.

Upoštevanje izvoznih kontrolnih določil

Uporabnik mora upoštevati vsa veljavna nacionalna in mednarodna določila glede izvoza in ponovnega uvoza (npr. glede naloženih materialov). Pred vsakim posredovanjem ali prenosom ustreznega materiala mora uporabnik posebej preveriti in s primernimi ukrepi zagotoviti, da ne krši nikakršnega embarga, izdanega s strani Evropske unije, Združenih držav Ameirke in/ali Združenih narodov. Na ustrezno prošnjo bo dal uporabnik podjetju Mitsubishi Electric Factory Automation Europe na razpolago vse relevantne informacije glede možnih kršitev izvoznih kontrolnih določil, ki bodo v zvezi z aktivnostmi uporabnika pregledane (npr. s strani pristojenega urada ali podjetja Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Jamstvo, omejitev odgovornosti

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe je neomejeno odgovorno za škodo v primeru grobe malomarnosti, v primeru zlonamernega zamolčanja pomanjkljivosti in za vse zahtevke, ki nanašajo na Zakon o jamstvu proizvodov. Vsakršno nadaljnje jamstvo podjetja Mitsubishi Electric Factory Automation Europe in možni zahtevki jamstva s strani uporabnika so izključeni. Mitsubishi Electric Factory Automation ne izdaja nikakršnih garancij. Omejitev odgovornosti velja tudi za uslužbence, zakonite zastopnike in agente podjetja Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Veljavno pravo

Za te SPU velja izključno samo Nemško materialno pravo ob upoštevanju Trgovskega prava Združenih narodov (CISG-Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga).

Na vrh